We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Eli Haney, Northwest University photographer
American Tech and Management University

American Tech and Management University

American Tech and Management University

Giới thiệu

Thế giới đang ngày càng trở nên ngày càng toàn cầu hóa, và mọi người đều có quyền tham gia chương trình học chất lượng với mức học phí hợp lý. Có được trải nghiệm giáo dục 'thế giới thực' với ATMU .

Truy cập trực tiếp trang web của ATMU

ATMU được thành lập như một trường đại học ở bang California vào năm 2013 với trọng tâm là sinh viên trong nước và quốc tế để cung cấp cho họ các chương trình cấp bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ với năng lực chuyên ngành cụ thể. Chúng tôi phát triển các kỹ năng để nâng cao khả năng làm việc và trau dồi kỹ năng lãnh đạo cho các nhà quản lý của tương lai.

Ban giảng huấn và nhân viên của ATMU đại diện cho một nhóm đa dạng các cá nhân học thuật cao cấp, những người cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong môi trường doanh nghiệp và công nghiệp. Họ mang lại cho họ một sự kết hợp của lý thuyết và thực hành làm phong phú thêm kinh nghiệm học tập của học sinh ATMU.

Chúng tôi tin tưởng vào việc phục vụ cộng đồng bằng cách cung cấp giáo dục chất lượng cao cho các nhóm sinh viên đa dạng về mặt dân số với mức giá phải chăng.

Môi trường kinh doanh toàn cầu đã thay đổi nhanh chóng trong những thập kỷ qua. Để tiến bộ và cạnh tranh, bạn cần một mức độ phù hợp với các kỹ năng quốc tế mà bạn yêu cầu.

ATMU cung cấp tất cả các cơ hội này trong các chương trình dựa trên khóa học với các tùy chọn có thể được tùy chỉnh.

ATMU được dành để cung cấp kiến ​​thức chất lượng cao cũng như các kỹ năng hiện đại, cho phép sinh viên ngày nay tham gia vào các vấn đề quản lý kinh doanh với mức độ lý thuyết và sự tự tin cần thiết. Vật liệu vừa lý thuyết vừa thực tế. Giảng viên của chúng tôi có kinh nghiệm toàn diện về ngành cụ thể toàn cầu.


SỨ MỆNH ATMU

Sứ mệnh của American Tech and Management University là cung cấp cho sinh viên khả năng tiếp cận chất lượng giáo dục đại học và tích hợp quan điểm toàn cầu để chuẩn bị cho sự tham gia với tư cách là thành viên hiệu quả trong các lĩnh vực năng động của Công nghệ và Quản lý.


TẦM NHÌN CỦA ATMU

Để dạy các kỹ năng cần thiết cho việc làm và cung cấp tài năng chất lượng cho một thị trường toàn cầu sử dụng các cơ hội học tập linh hoạt cho sinh viên địa phương và toàn cầu.


KHU VỰC HỌC SINH CÀI ĐẶT (ILO)

Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo với các chương trình đại học của American Tech and Management University sẽ chứng minh kết quả học tập (ILOs) kết hợp với bề dày và kinh nghiệm học tập và năng lực thu được áp dụng cho sinh viên tốt nghiệp thành công ở tất cả các chương trình đại học.

Các kết quả học tập thể chế của ATMU (ILO) là việc mua lại các kinh nghiệm học tập của các chuyên gia được giáo dục trong các lĩnh vực năng lực cốt lõi được chấp nhận bởi các trường đại học.


CÁC NGOẠI TRỜI HỌC SINH CỦA ATMU

 1. Học sinh sẽ chứng minh bằng chứng về trình độ năng lực cao trong giao tiếp bằng lời nói, phi ngôn ngữ, và bằng văn bản về các ý tưởng, quan điểm và giá trị trong môi trường học tập, nơi làm việc và giữa các cá nhân.
 2. Học sinh sẽ có thể suy nghĩ phê bình và phân tích và giải quyết các vấn đề thông qua thu thập thông tin, lý luận, đánh giá các giải pháp thay thế và đạt được các giải pháp thích hợp.
 3. Học sinh sẽ chứng minh hành vi chuyên nghiệp và đạo đức với sự công nhận của các cộng đồng đa dạng và đa văn hóa.
 4. Học sinh sẽ chứng minh một sự hiểu biết về các vấn đề đạo đức thấm nhuần quyết định kinh doanh và hành động.
 5. Học sinh sẽ trình diễn các kỹ năng lãnh đạo phù hợp với môi trường làm việc và chuyên môn của mình.
 6. Học sinh sẽ chứng minh việc sử dụng công nghệ và thông tin phù hợp và hiệu quả để đưa ra các quyết định dựa trên bằng chứng liên quan đến lĩnh vực học tập của họ.
 7. Học sinh sẽ có thể sử dụng các khái niệm và mô hình toán học và lý luận định lượng để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực.
 8. Học sinh sẽ chứng minh sự hiểu biết đa văn hóa, sự đồng cảm, và sự hiểu biết đạo đức và hành vi trong giao tiếp, tương tác và hành động chuyên nghiệp của họ.

Được cấp phép tại Tiểu bang California bởi Văn phòng Giáo dục Trung học Tư thục, Mã trường 71847831

Địa điểm

 • Pleasanton

  Stoneridge Mall Road,6200, 94588, Pleasanton

Câu hỏi