Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều MBA Các chương trình trong ICT 2023

MBA Các chương trình trong ICT 2023

Tổng quat

Các chương trình CNTT-TT có thể chuẩn bị cho học sinh sự nghiệp trong thế giới kinh doanh bằng cách dạy họ giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông một cách hiệu quả. Các chuyên gia CNTT-TT thường có kiến thức về mạng máy tính, phần mềm, viễn thông, cơ sở dữ liệu, lập trình, v.v.

Đọc thêm

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan