Keystone logo

1 MBA Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm sóc sức khỏe toàn cầu Hệ thống y tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Chăm sóc sức khỏe toàn cầu
  • Hệ thống y tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm sóc sức khỏe toàn cầu Hệ thống y tế

Các hệ thống y tế thường là ngành nghiên cứu về ngành chăm sóc sức khỏe và rộng hơn là những ảnh hưởng của xã hội đối với ngành đó. Các chương trình tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu này có thể xem xét ảnh hưởng xã hội, chính sách y tế, công nghệ y tế và cách mỗi ảnh hưởng đến cấu trúc và quy trình của tổ chức.