Keystone logo

1 EMBA Các chương trình trong Quản trị kinh doanh quốc tế trong Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ 2023

Tổng quat

MBA điều hành, hoặc EMBA, là một mức độ kinh doanh cấp sau đại học. Một chương trình MBA điều hành là rất nhiều như một chương trình MBA thông thường. Sự khác biệt chính là một chương trình MBA điều hành được thiết kế chủ yếu để giáo dục giám đốc điều hành làm việc, các nhà quản lý, các doanh nhân và các nhà lãnh đạo kinh doanh khác.

Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế là một chương trình học cũng chuẩn bị các chuyên gia với những công cụ cần thiết để giải quyết các nhu cầu của sự năng động của phong trào của các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, chương trình này cung cấp này trong một quan điểm khoa học.

Thổ Nhĩ Kỳ, chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, là một quốc gia liên lục địa, chủ yếu nằm trên Anatolia ở Tây Á và Đông Thrace ở Đông Nam châu Âu. Nhiều trường đại học Thổ Nhĩ Kỳ (cả công và tư) được tham gia chương trình trao đổi sinh viên châu Âu (Socrates, Erasmus, và như thế). Cũng có một số thỏa thuận với các trường đại học ngoài châu Âu, quá.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • EMBA
  • Thổ Nhĩ Kỳ
  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Quản trị kinh doanh
  • Quản trị kinh doanh quốc tế
  • Istanbul
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan