Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 18 EMBA Các chương trình trong Kỹ năng lãnh đạo 2023

18 EMBA Các chương trình trong Kỹ năng lãnh đạo 2023

Tổng quat

MBA điều hành, hoặc EMBA, là một mức độ kinh doanh cấp sau đại học. Một chương trình MBA điều hành là rất nhiều như một chương trình MBA thông thường. Sự khác biệt chính là một chương trình MBA điều hành được thiết kế chủ yếu để giáo dục giám đốc điều hành làm việc, các nhà quản lý, các doanh nhân và các nhà lãnh đạo kinh doanh khác.

Một tổng thể trong lãnh đạo sẽ cung cấp cho sinh viên một nền tảng liên ngành để họ có thể bao gồm một loạt các tình huống trong các tổ chức. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được đắc lực để xử lý thay đổi tổ chức, đội ngũ thuận lợi, xung đột và truyền thông.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • EMBA
  • Nghiên cứu Quản lý
  • Kỹ năng lãnh đạo
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Quản lý (18)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập