Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 35 EMBA Các chương trình trong Chương trình điều hành 2023

35 EMBA Các chương trình trong Chương trình điều hành 2023

Tổng quat

MBA điều hành, hoặc EMBA, là một mức độ kinh doanh cấp sau đại học. Một chương trình MBA điều hành là rất nhiều như một chương trình MBA thông thường. Sự khác biệt chính là một chương trình MBA điều hành được thiết kế chủ yếu để giáo dục giám đốc điều hành làm việc, các nhà quản lý, các doanh nhân và các nhà lãnh đạo kinh doanh khác.

Giáo dục điều hành là quan trọng đối với các nhà lãnh đạo sáng tạo và hiện đại trong thế giới kinh doanh nhịp độ nhanh của chúng tôi. Cần sáng tạo, lãnh đạo tư tưởng tiến lên một tầm cao mới.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • EMBA
  • Nghiên cứu Quản lý
  • Chương trình điều hành
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Quản lý (35)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập