Keystone logo

11 Chương trình EMBA 1 năm Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chương trình EMBA 1 năm
Các lĩnh vực nghiên cứu
    Báo chí và Truyền thông đại chúng (0)Chăm sóc y tế (0)
  • Kĩ năng đời sống (1)
  • Du lịch và Khách sạn (0)Dạy nghề (0)Giao thông và vận tải hàng hóa (0)
  • Hàng không (1)
  • Khoa học môi trường/năng lượng (0)Khoa học tự nhiên (0)
  • Khoa học xã hội (1)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chương trình EMBA 1 năm Các chương trình Giải thích

EMBA 1 năm là một chương trình linh hoạt cho các chuyên gia kinh doanh muốn tìm kiếm sự nghiệp của mình thông qua một mức độ cao. Sinh viên của một Thạc sĩ Điều hành của Quản trị Kinh doanh có thể chọn để tập trung vào các chuyên ngành phục vụ cho mục tiêu cụ thể của họ.