Keystone logo
Tìm

Tìm MBA của bạn

Học gì
Học ở đâu

Chương trình MBA

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) là một bằng cấp sau đại học được cấp cho những sinh viên đã thành thạo việc nghiên cứu kinh doanh. Các chương trình MBA được coi là một trong những chương trình uy tín nhất trên thế giới. Sinh viên của các chương trình MBA nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng của các nguyên tắc kinh doanh và quản lý. Các chương trình MBA trang bị cho sinh viên những kiến thức có thể áp dụng vào nhiều tình huống kinh doanh thực tế.

Bằng MBA có thể tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho bất kỳ bản lý lịch chuyên nghiệp nào - cho dù bạn đến trực tiếp từ một bằng đại học hay là một chuyên gia đang làm việc. Các chương trình MBA về Kinh doanh Quốc tế , chương trình MBA về Nhân sự , chương trình MBA về Tài chính , chương trình MBA về Quản lý , chương trình MBA về CNTT , chương trình MBA về Marketing và nhiều chương trình khác được áp dụng cho nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Các chương trình MBA sẽ mang lại lợi ích cho các chuyên gia đang tìm kiếm việc làm trong khu vực công, phi lợi nhuận và tư nhân, hoặc thậm chí sở hữu doanh nghiệp.

Sự đa dạng của các chương trình MBA khác nhau có thể khiến bạn choáng ngợp - đừng để nó cản trở bạn! Bắt đầu tìm kiếm của bạn bằng cách xem các chương trình MBA phổ biến nhất được liệt kê bên dưới.