Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 5 MBA Các chương trình trong Dữ liệu lớn 2023

5 MBA Các chương trình trong Dữ liệu lớn 2023

Tổng quat

Nghiên cứu dữ liệu lớn, một học sinh phải hiểu toán học và khoa học máy tính. lĩnh vực nghiên cứu này sử dụng phần mềm cực kỳ tiên tiến và kỹ thuật cho sự hiểu biết các tập dữ liệu rất lớn và phức tạp. Nghề nghiệp trong dữ liệu lớn bao gồm phát triển quốc tế, khai thác dữ liệu truyền thông và mô phỏng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Công nghệ Thông tin
  • Dữ liệu lớn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan