University of Southern Queensland (USQ)

Địa điểm

Toowoomba

University of Southern Queensland

Address
USQ Toowoomba
West St

4350 Toowoomba, Queensland, Úc
Điện thoại
+61 74631 5543

Springfield

Address
USQ Springfield
Sinnathamby Boulevard


4300 Springfield, Queensland, Úc

Brisbane

Address
USQ Ipswich
11 Salisbury Road

4305 Brisbane, Queensland, Úc

Úc trực tuyến

Address
Úc trực tuyến, Úc