Keystone logo
Zimbabwe

Nghiên cứu MBA trong Zimbabwe 2024

Thay đổi tiền tệ

Chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng

  • Thuê trong căn hộ chung

    273
  • Chia sẻ các tiện ích

    15
  • Đăng ký Internet

    79
  • Vận tải địa phương

    29

Chi phí lối sống mẫu

  • Combo đồ ăn nhanh

    5
  • Vé xem phim

    9
  • Bia địa phương

    1

Các chương trình