Keystone logo
Thổ Nhĩ Kỳ

Các trường đại học tốt nhất cho MBA Các chương trình trong Thổ Nhĩ Kỳ 2024

Số lượng tổ chức: 3
  • Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

  BMI, trong các chương trình giáo dục của mình, kết hợp hài hòa giữa kiến thức học thuật / lý thuyết với kinh nghiệm thực tế từ thế giới kinh doanh và tầm nhìn xa trông rộng từ các nhà điều hành và lãnh đạo thành công. Bằng cách này, nó cho phép người tham gia mở rộng quan điểm, xem xét các phương pháp tiếp cận kinh doanh và nâng cao hiểu biết về quản lý của họ.

  • Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...