Keystone logo
Sénégal

Các trường đại học tốt nhất cho MBA Các chương trình trong Sénégal 2023

Số lượng tổ chức: 1
    • Bordeaux, Pháp
    • Marseille, Pháp
    • + 4 hơn

    Trường Kinh doanh KEDGE là trường quản lý hàng đầu của Pháp với 4 cơ sở tại Pháp (Paris, Bordeaux, Marseille và Toulon), 3 cơ sở liên kết tại Pháp (Avignon, Bastia và Bayonne) và 4 cơ sở ở nước ngoài (2 ở Trung Quốc tại Thượng Hải và Tô Châu, và 2 ở Châu Phi ở Dakar và ở Abidjan). Cộng đồng KEDGE bao gồm 15 000 sinh viên (23% trong số đó là sinh viên nước ngoài), 180 giáo sư thường trực (45% là quốc tế), 274 đối tác học thuật quốc tế và 75.000 sinh viên tốt nghiệp trên toàn thế giới. KEDGE cung cấp 36 khóa học về quản lý và thiết kế cho sinh viên và các chuyên gia, đồng thời triển khai các khóa học phù hợp cho các công ty ở cấp quốc gia và quốc tế.