We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Quần đảo Solomon

Nghiên cứu MBA trong Quần đảo Solomon 2024

Thay đổi tiền tệ

Chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng

 • Thuê trong căn hộ chung

  838
 • Chia sẻ các tiện ích

  215
 • Đăng ký Internet

  0
 • Vận tải địa phương

  0

Chi phí lối sống mẫu

 • Combo đồ ăn nhanh

  14
 • Vé xem phim

  4
 • Bia địa phương

  4