Keystone logo
Montenegro

Các trường đại học tốt nhất cho MBA Các chương trình trong Montenegro 2024

Số lượng tổ chức: 4
  • Podgorica, Montenegro

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Podgorica Municipality, Montenegro

  Vatel có 50 trường quản lý khách sạn ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á và Châu Phi. Họ có chung một sứ mệnh: chuẩn bị cho các thế hệ trẻ xây dựng tương lai chuyên nghiệp của họ trong ngành công nghiệp quản lý du lịch và khách sạn quốc tế.

  • Podgorica Municipality, Montenegro

  Học tập tại UDG là một thử thách. Đặc biệt dành cho những bạn có niềm tin vào bản thân và sức mạnh của tầm nhìn để xây dựng tương lai của mình. Sứ mệnh của UDG là tạo điều kiện cho việc học tập theo các nguyên tắc của nền giáo dục chất lượng cao của Châu Âu.

  • Podgorica, Montenegro

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...