We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Kuwait

Các trường đại học tốt nhất cho MBA Các chương trình trong Kuwait 2024

Số lượng tổ chức: 2
  • Mubarak Al-Abdullah, Kuwait

  Là một tổ chức giáo dục đại học tư nhân hàng đầu ở Kuwait, sứ mệnh của Đại học Khoa học và Công nghệ Vùng Vịnh (GUST) là cung cấp và duy trì sự xuất sắc trong giảng dạy nhằm nuôi dưỡng kiến thức, tư duy phản biện và đổi mới. Những phẩm chất này chủ yếu phụ thuộc vào việc xây dựng một môi trường nghiên cứu mà năng lực của nó được củng cố thông qua các chương trình nghiên cứu sau đại học tích cực thu hút sinh viên và các dự án nghiên cứu hợp tác. Văn phòng Nghiên cứu và Sau đại học bao gồm bốn văn phòng: nghiên cứu sau đại học, nghiên cứu và phát triển, trung tâm nghiên cứu và hiệu quả của tổ chức.

  • Al Khobar, Ả Rập Saudi
  • Riyadh, Ả Rập Saudi
  • + 6 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...