Keystone logo
Ghana

Các trường đại học tốt nhất cho MBA Các chương trình trong Ghana 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Accra, Ghana

    NiBS là một trường kinh doanh cửa hàng tư nhân ở Ghana. Nó được thành lập để tạo ra sự khác biệt với một loại mô hình giáo dục mới được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các giám đốc điều hành. Mô hình phân phối chương trình của NiBS được thiết kế xoay quanh các giám đốc điều hành bận rộn, dễ dàng trải nghiệm, đổi mới và hướng tới tương lai. Tiền đề nền tảng của chúng tôi là có một bình minh mới cho châu Phi đòi hỏi sự sáng tạo của lãnh đạo phải xuất hiện và tỏa sáng. Châu Phi cần các giám đốc điều hành có kỹ năng lãnh đạo nhận thức nâng cao để phát hiện ra những hạn chế của các phương pháp lãnh đạo hiện tại, phát triển những hiểu biết sâu sắc về những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả.