Keystone logo
Fiji

Các trường đại học tốt nhất cho MBA Các chương trình trong Fiji 2023

Số lượng tổ chức: 2
    • Suva, Fiji

    Đại học Nam Thái Bình Dương (USP) là nhà cung cấp giáo dục đại học hàng đầu ở khu vực Thái Bình Dương và là trung tâm quốc tế xuất sắc về giảng dạy, tư vấn nghiên cứu và đào tạo về tất cả các khía cạnh của văn hóa Thái Bình Dương, môi trường và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực.

    • Suva, Fiji

    University of Fiji được thành lập bởi Arya Pratinidhi Sabha của Fiji để cung cấp giáo dục đại học chất lượng cao, giá cả phải chăng cho những sinh viên không có cơ hội tiếp cận với các cơ sở giáo dục đại học khác. Các mục tiêu của trường bao gồm cung cấp giáo dục đại học phù hợp với nhu cầu của Fiji, nhưng trong khuôn khổ toàn cầu và hỗ trợ sự phát triển của Fiji như một xã hội bền vững, hòa bình, hòa nhập và tiến bộ với cam kết quản trị tốt.