Keystone logo
Kypros

Các trường đại học tốt nhất cho MBA Các chương trình trong Kypros 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Nicosia, Kypros

    American College là một tổ chức giáo dục đại học tư nhân cam kết đáp ứng nhu cầu giáo dục và nghề nghiệp của sinh viên. Trường nhằm giúp sinh viên của mình phát triển nền tảng kiến thức vững chắc. Ngoài ra, nó nhằm mục đích khuyến khích sinh viên của mình đạt được tiềm năng của họ và chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp của nó để thăng tiến nghề nghiệp và / hoặc học tập.