Keystone logo
Bu-tan

Nghiên cứu MBA trong Bu-tan 2023

Thay đổi tiền tệ

Chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng

  • Thuê trong căn hộ chung

    70
  • Chia sẻ các tiện ích

    11
  • Đăng ký Internet

    21
  • Vận tải địa phương

    14

Chi phí lối sống mẫu

  • Combo đồ ăn nhanh

    3
  • Vé xem phim

    3
  • Bia địa phương

    9