Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 MBA Các chương trình trong Chuỗi khối 2023

2 MBA Các chương trình trong Chuỗi khối 2023

Tổng quat

Nghiên cứu về công nghệ chuỗi khối có thể tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của sổ cái phân tán và cách triển khai nó trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản, hậu cần và thương mại điện tử. Trọng tâm có thể bao gồm lịch sử của chuỗi khối, tại sao nó lại quan trọng ngày nay và làm thế nào nó có thể cách mạng hóa tương lai của ngành tài chính.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Công nghệ tài chính
  • Chuỗi khối
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập