Keystone logo

1 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Chương trình điều hành Công nghệ điều hành 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Quản lý
  • Chương trình điều hành
  • Công nghệ điều hành
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Quản lý (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular education type

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Chương trình điều hành Công nghệ điều hành

Tìm hiểu để đánh giá những lợi ích của công nghệ mới trong điều hành MS trong chương trình Công nghệ và trở thành một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp của bạn. Bạn sẽ cải thiện hiệu suất của bạn kinh doanh cốt lõi, cũng như môi trường kinh doanh trong công ty của bạn.