Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Poltava, Ukraina 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Poltava. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Poltava đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Poltava

Địa điểm
Ukraina
Poltava
Poltava University of Economics and Trade is one of the leading universities in Central Ukraine. It trains professionals in IT, management and adminis...