Carlson School of Management, University of Minnesota

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Về chúng tôi

Chúng tôi tại Trường Carlson Quản lý chia sẻ một cam kết để trí tưởng tượng, tương tác và tham vọng. Có trụ sở tại thành phố Twin Minneapolis và St. Paul, đặt tại Đại học Minnesota, Trường Carlson là một nhà lãnh đạo trong giáo dục kinh doanh và nghiên cứu. Cách tiếp cận của chúng tôi kết nối sinh viên cơ hội học hỏi kinh nghiệm độc đáo, chương trình giáo dục quốc tế năng động, và đến một mạng sôi động của các doanh nghiệp trong toàn tiểu bang và xa hơn nữa.

Trường Carlson trao bằng cho một chương trình đại học đầy đủ (BSB), Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), một Thạc sĩ Kế toán (MACC), một Thạc sĩ Khoa học trong Kinh doanh Analytics (MSBA), một Thạc sĩ Thuế kinh doanh (MBT) , Thạc sĩ Tài chính (MS-Tài chính), một Thạc sĩ Nhân lực và Quan hệ công nghiệp (MA-HRIR), một Thạc sĩ Quản lý chuỗi cung (MS-SCM), và một chương trình tiến sĩ, cũng như cung cấp một loạt các cấp điều hành tiếp tục các cơ hội giáo dục.

Mục đích của chúng tôi

cá nhân và các tổ chức truyền cảm hứng và tạo điều kiện để tạo ra một tương lai tươi sáng hơn.

Lời hứa của chúng ta

Chúng tôi sẽ tạo ra một kinh nghiệm học tập chuyển hóa cho mỗi học sinh. Chúng tôi sẽ phát triển kiến ​​thức có ảnh hưởng nào có ảnh hưởng tương lai của tổ chức. Chúng tôi sẽ phát triển các nhà lãnh đạo kinh doanh với trí tưởng tượng, tính toàn vẹn, và tư duy toàn cầu cần thiết để giải quyết những thách thức lớn đối mặt với doanh nghiệp và xã hội.

Địa điểm

Khu phố cổ

Carlson School of Management

Address
Carlson School of Management
University of Minnesota
321 Nineteenth Avenue South
Suite 4-300
Minneapolis, MN 55455-9940

55455-9940 Khu phố cổ, Minnesota, Hoa Kỳ
Điện thoại
+1 612-625-0027

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: