American City University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tuyên bố nhiệm vụ

Các nhiệm vụ cốt lõi của ACU là việc cung cấp giáo dục kinh doanh chất lượng với mức học phí phải chăng, thông qua Internet, để học viên người lớn tự động trên toàn thế giới. ACU dành chuyên môn và nguồn lực để cung cấp các kinh nghiệm học tập cho sinh viên với các nền tảng khác nhau, với hy vọng giúp họ đạt được mục tiêu học tập và nghề nghiệp của mình.

lịch sử

Đại học Thành phố Mỹ được thành lập vào năm 2008 để cung cấp cho các chuyên gia làm việc trong các nhu cầu của một văn bằng sau đại học tại một mức giá hợp lý trong một định dạng giáo dục từ xa. nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm và một giảng viên quốc tế, những người hiểu thực tế của cân bằng cuộc sống, công việc và học đã hình thành các trường đại học thành một tổ chức hàng đầu. Các trường đại học có trụ sở tại Pasadena, California và được chấp thuận để hoạt động như một tổ chức cấp bằng của Cục cho cá nhân ở đại học.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Nhìn MBA »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: