Southwest Jiaotong University

Địa điểm

Thành Đô

Address
Southwest Jiaotong University Xipu Campus,
Hi-Tech Zone Western Park

611756 Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc

Thành Đô

Address
Southwest Jiaotong University Jiuli Campus,
111 Er Huan Lu Bei Yi Duan, Jinniu Qu

610031 Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc

Leshan

Address
Southwest Jiaotong University Empi Campus,
1 Jingqu Rd, Emeishan Shi, Leshan Shi

614200 Leshan, Tứ Xuyên, Trung Quốc