Fudan University

Địa điểm

Yangpu District

Address
4F, Harbour Ring Plaza, No.18 Middle Xizang Road, Huangpu District
200001 Yangpu District, Thượng Hải, Trung Quốc