© ©Universidad Intercontinental de la Empresa

UIE | Universidad Intercontinental de la Empresa

Địa điểm

Khu phố cổ

Address
Rúa Nova, 33
15705 Khu phố cổ, Galicia, Tây Ban Nha

Một Coruña

Address
Ronda de Nelle, 31
15007 Một Coruña, Galicia, Tây Ban Nha

Pontevedra

Address
Avda. de Vigo, 21
36003 Pontevedra, Galicia, Tây Ban Nha

Vigo

Address
Madrid Avenue, 60
36204 Vigo, Galicia, Tây Ban Nha

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.