Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Tarragona, Tây Ban Nha 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Tarragona. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tarragona đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Tarragona. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tarragona đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Tây Ban Nha

Trường

We are a young and dynamic university serving the needs of society, with an international outlook and a close relationship with our immediate socioeconomic environment.

We are a young and dynamic university serving the needs of society, with an international outlook and a close relationship with our immediate socioeconomic environment. Đọc ít hơn
Tarragona , Tarragona , Tarragona , Reus , Tarragona , Tarragona , Reus , Tarragona , Tarragona , Tarragona , Tarragona , Tarragona + 11 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường

EENI (Global Network Ahimsa University) is a Higher Education Global Network (Online Bachelor of Science, Master's and Professional Doctorates) at a distance learning, focused exclusively on internati ... Đọc thêm

EENI (Global Network Ahimsa University) is a Higher Education Global Network (Online Bachelor of Science, Master's and Professional Doctorates) at a distance learning, focused exclusively on international business, and foreign trade, whose origins go back to 1995 (EENI- Business School) with headquarters in Tarragona (Spain). Đọc ít hơn
Tarragona
Xem hồ sơ trường