Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Murcia, Tây Ban Nha 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Murcia. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Murcia đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Murcia

Địa điểm
Tây Ban Nha
Murcia
UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia) là một trường đại học tư nhân thành lập năm 1996 với nhiệm vụ rõ ràng: để đào tạo sinh viên có kiến ...
Đại học Công giáo San Antonio - UCAM, là một trường Đại học Công giáo, được đặc trưng bằng cách cung cấp cho sinh viên một hình dạng không thể tách rờ...
Chào mừng bạn đến Instituto Hispánico de Murcia, Các Số 1 nhà cung cấp khóa học tiếng Tây Ban Nha ở Murcia County. Chúng tôi là người duy nhất Chuyên ...
Nhờ sự hợp tác giữa EDAP và Đại học Công giáo San Antonio của Murcia (Tây Ban Nha), chúng tôi đã phát triển một Tốt nghiệp đại học toàn diện CHƯƠNG TR...