Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Igualada, Tây Ban Nha 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Igualada. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Igualada đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Igualada. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Igualada đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Tây Ban Nha

Trường

The main aim of the University of Lleida is the education of its students. We provide high standards of teaching with quality services throughout the university community that reach society beyond the ... Đọc thêm

The main aim of the University of Lleida is the education of its students. We provide high standards of teaching with quality services throughout the university community that reach society beyond the campus gates. Students make up most of the UdL community, and our objective is to ensure that they enjoy the teaching and learning processes involved. Đọc ít hơn
Lleida , Igualada + 1 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường