Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ferrol, Tây Ban Nha 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Ferrol. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ferrol đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Ferrol

Địa điểm
Tây Ban Nha
Ferrol
Đại học Coruna Được thành lập theo Luật Đại học Galician vào 11/1989 vào ngày 20 tháng 7 năm 1989. Hội đồng Lập hiến thông qua Quy chế Đại học vào ngà...