Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Colombo, Sri Lanka 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Colombo. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Colombo đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Colombo

Địa điểm
Sri Lanka
Colombo
Chào mừng đến với Đại học Hindustan Hindustan College of Engineering, bắt đầu vào năm 1985, được phong "Trạng thái Đại học" do trường Đại học Tài trợ ...
Chào mừng bạn đến AAC AAC trước đây gọi là CDE Aviation. Đăng ký như là một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân vào năm 1985 để vận hành một học viện ...
Về chúng tôi Nhiệm vụ của chúng tôi là thu hút tâm trí rực rỡ, thúc đẩy các biên giới của kiến ​​thức, kích thích sự đổi mới và sáng tạo, giáo dục các...