Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Dakar, Sénégal 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Dakar. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Dakar đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Dakar

Địa điểm
Sénégal
Dakar
Kedge Business School là một trường kinh doanh chuẩn của Pháp với 4 cơ sở tại Pháp (Paris, Bordeaux, Brussilles, và Toulon), 2 ở Trung Quốc (Thượng Hả...
ESJ Paris là trường báo chí lâu đời nhất trên thế giới, tạo ra vào năm 1899. Nó có ba loại khóa học trong ngành báo chí, truyền thông và web: một mức...
IAM, Tầm nhìn đến năm 2020:: Là trường kinh doanh đầu tiên ở Tây và Trung Phi hình thành các nhà lãnh đạo toàn cầu sao lưu Africanity và chuẩn bị sẵn ...