Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Rwanda 2021

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Rwanda. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Rwanda. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Rwanda. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Rwanda. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Đọc thêm

Tìm trường đại học ở Rwanda và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Rwanda và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Rwanda: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn
Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Rwanda

Trường

Intimate, practical learning from real-world experts. A no-nonsense approach to learning with smaller classes, hand-picked subjects to get you job-ready for when it's time to graduate.

Intimate, practical learning from real-world experts. A no-nonsense approach to learning with smaller classes, hand-picked subjects to get you job-ready for when it's time to graduate. Đọc ít hơn
Northern Province
Xem hồ sơ trường

Students of Vatel in Rwanda will graduate with a prestigious internationally recognized degree providing them with a wide array of exciting career opportunities in the international hospitality indust ... Đọc thêm

Students of Vatel in Rwanda will graduate with a prestigious internationally recognized degree providing them with a wide array of exciting career opportunities in the international hospitality industry across Africa, Asia, America, and Europe. Vatel’s innovative approach equips them with the knowledge and skills to perform in high-level roles upon completion of their studies by providing practical training exercises and industrial placements throughout the duration of the three-year degree program. Đọc ít hơn
Thành phố Kigali
Xem hồ sơ trường

Mahatma Gandhi University Rwanda is a Higher Learning Institution established and recognized by Higher Education Council, Ministry of Education, and Government of the Republic of Rwanda. The aim of th ... Đọc thêm

Mahatma Gandhi University Rwanda is a Higher Learning Institution established and recognized by Higher Education Council, Ministry of Education, and Government of the Republic of Rwanda. The aim of this university is to educate students globally and make them an able citizen. The University Operating as a non-profit making institution of Higher Đọc ít hơn
Kigali , Kigali + 1 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường