Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Troyes, Pháp 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Troyes. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Troyes đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Troyes

Địa điểm
Pháp
Troyes
Groupe ESC Troyes ở ChampagneLà người trẻ nhất của Grande Ecole tại Pháp là tài sản của Groupe ESC Troyes, được thành lập vào năm 1992, đã nỗ lực để v...
Nhiệm vụ của chúng ta Nhiệm vụ cốt lõi của UTT là tiến hành các nghiên cứu, cung cấp giáo dục & đào tạo và tạo điều kiện chuyển giao công nghệ. UT...