Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Troyes, Pháp 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Troyes. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Troyes đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Troyes

Địa điểm
Pháp
Troyes
Being the youngest Grande Ecole in France is an asset for Groupe ESC Troyes, which since its creation in 1992, has strived to forge ahead through dari...
UTT's core missions are to conduct research, deliver education & training and facilitate technology transfer. UTT is a French institution of higher ed...