Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Roubaix, Pháp 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Roubaix. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Roubaix đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Roubaix

Địa điểm
Pháp
Roubaix
Tại sao EDHECĐược tạo ra bởi và cho các doanh nhân,Hoạt động từ các trường ở Lille, Nice, Paris, London và Singapore, EDHEC là một trong 15 trường kin...