Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Nmes, Pháp 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nmes. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nmes đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nmes. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nmes đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Pháp

Trường

Vatel Nimes is the Vatel Group’s Main Campus and is the largest Vatel School, with its own 4* Hotel, spa, and student residence, all on campus. Complete and comprehensive courses, which appeal to youn ... Đọc thêm

Vatel Nimes is the Vatel Group’s Main Campus and is the largest Vatel School, with its own 4* Hotel, spa, and student residence, all on campus. Complete and comprehensive courses, which appeal to young adults from the entire world: 45 different nationalities of students on-site, who take Vatel courses either in French or in English. Đọc ít hơn
Nmes
Xem hồ sơ trường