IAE Nice Graduate School of Management

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Một sắc lệnh ngày 1965 lập một trường đại học đa ngành dựa trên ba cơ sở: Faculté des Lettres (Cao đẳng Nhân văn), Faculté des Sciences (Đại học Khoa học) và Faculté de Droit et Sciences Economiques (Đại học Luật và Kinh tế), cũng như họ đã nằm trong năm 1968. Năm 1989, Đại học de Nice thêm "Sophia Antipolis" để tên gốc của nó, có xem xét đến việc tăng đó đã được đưa ra bởi các công viên công nghệ nằm gần đó.

Địa điểm

Đẹp

IAE Nice - Ecole Universitaire de Management

Address
IAE Nice
Campus Saint-Jean d'Angély
24, Avenue des Diables Bleus
06357 Nice cedex 4

06300 Đẹp, Provence-Alpes-Côteanswerzur, Pháp
Điện thoại
+33 4 92 00 11 01