Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Amiens, Pháp 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Amiens. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Amiens đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Amiens. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Amiens đây, và liên hệ trực tiếp!

Tìm hiểu thêm về việc học tập ở ở Pháp

Trường

The Amiens Business School, founded in 1942, has always striven to innovate and experiment. A strong character that has enabled the school to develop rapidly within the major higher education networks ... Đọc thêm

The Amiens Business School, founded in 1942, has always striven to innovate and experiment. A strong character that has enabled the school to develop rapidly within the major higher education networks and to expand its activities both to middle management training with a Bachelor's degree since 1988, as well as to continuing education since 1990. Đọc ít hơn
Amiens
Xem hồ sơ trường