Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Aix-en-Provence, Pháp 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Aix-en-Provence. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Aix-en-Provence đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Aix-en-Provence

Địa điểm
Pháp
Aix-en-Provence
The American College of the MediterraneanĐại học Địa Trung Hải Hoa Kỳ (ACM) cố gắng cung cấp sự xuất sắc trong giáo dục quốc tế, truyền cảm hứng nhận ...
Viện Quản trị Kinh doanh của Aix-en-Provence Viện Quản trị Kinh doanh của Aix-en-Provence là một thành phần của Đại học Aix Marseille. Được thành lậ...