Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Yokohama, Nhật Bản 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Yokohama. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Yokohama đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Yokohama

Địa điểm
Nhật Bản
Yokohama
YDC, Yokohama Design College, is one of leading Vocational schools to teach Designs, also famous in Japan for high level Japanese Education.
The IMPM is an International Program for Managers that leads to a Masters Degree. The core program is a set of five modules of 10 days each that take...
YNU Trains thanh niên để Act trên một sân khấu toàn cầu, Đóng góp cho xã hội, và Hãy thực hành. Đại học Quốc gia Yokohama là trong năm 137 kể từ khi b...