Waseda Business School

Địa điểm

Tokyo

Address
WASEDA Business School
Admissions Office
3rd Floor, Bldg.11
1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku
Tokyo 169-8050 JAPAN

Tokyo, Tokyo, Nhật Bản

Singapore

Address
50 Nanyang Ave, Singapore 639798
Singapore, Singapore

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.