Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Beppu, Nhật Bản 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Beppu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Beppu đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Beppu

Địa điểm
Nhật Bản
Beppu
Beppu Mizobe Gaken College has four departments under which exist various 2-year courses.
With over 100 years of tradition and history, the Ritsumeikan Academy opened APU in April 2000 as Japan’s first genuinely international university. Ou...