Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Beppu, Nhật Bản 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Beppu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Beppu đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Beppu

Địa điểm
Nhật Bản
Beppu
With over 100 years of tradition and history, the Ritsumeikan Academy opened APU in April 2000 as Japan’s first genuinely international university. Ou...
Beppu Mizobe Gaken College has four departments under which exist various 2-year courses.