Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Beppu, Nhật Bản 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Beppu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Beppu đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Beppu

Địa điểm
Nhật Bản
Beppu
Với hơn 100 năm truyền thống và lịch sử, Học viện Ritsumeikan đã khai trương APU vào tháng 4/2000 là trường đại học quốc tế thực sự đầu tiên của Nhật ...
Sở và các khóa học tại Beppu Mizobe Gakuen Cao đẳng Beppu Mizobe Gaken College có bốn phòng ban theo đó tồn tại các khóa học 2 năm khác nhau. Hai tron...