Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Nizhny Novgorod Oblast, Nga 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nizhny Novgorod Oblast. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nizhny Novgorod Oblast đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Nizhny Novgorod Oblast

Địa điểm
Nga
Nizhny Novgorod Oblast
UNN is one of the top classical universities in Russia. As an innovative university, the University of Nizhni Novgorod provides high-quality research-...
Eurasian Management and Administration School (EMAS Business School) is one of the leading business schools, the expert in strategic management and MB...
The city that has kept its spirit of old times. Anyone who happens to walk along the streets of Nizhny Novgorod seems to be carried a hundred years ag...