Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Palmerston North, New Zealand 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Palmerston North. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Palmerston North đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Palmerston North

Địa điểm
New Zealand
Palmerston North
Massey Business School là một trong những trường kinh doanh hàng đầu và lớn nhất của New Zealand và được xếp vào top 2% trên toàn cầu. Chúng tôi cung ...
Trong hơn 80 năm, Đại học Massey đã giúp định hình cuộc sống và cộng đồng của người dân ở New Zealand và trên thế giới. tinh thần của tư tưởng tiến, g...
Khi IPU New Zealand, Chúng tôi đã nổi tiếng về thân thiện, môi trường đa văn hóa của chúng ta, và cách tiếp cận liên ngành để học tập. New Zealand và ...