Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Polokwane, Cộng hòa Nam Phi 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Polokwane. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Polokwane đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Polokwane

Địa điểm
Cộng hòa Nam Phi
Polokwane
With a maximum of six students per course, Beyond Borders Wildlife Film School, situated in the world famous Kruger National Park of South Africa, wil...