Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Pretoria Central, Cộng hòa Nam Phi 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Pretoria Central. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pretoria Central đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Pretoria Central. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pretoria Central đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of South Africa (UNISA) is South Africa's largest university and one of the eleven mega-distance teaching universities globally. Under The University of South Africa, several colleges b ... Đọc thêm

The University of South Africa (UNISA) is South Africa's largest university and one of the eleven mega-distance teaching universities globally. Under The University of South Africa, several colleges became autonomous (residential) universities in the South African higher (or tertiary) education system. Đọc ít hơn
Pretoria Central