Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Kathmandu, Nepal 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kathmandu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kathmandu đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Kathmandu

Địa điểm
Nepal
Kathmandu
Về chúng tôiĐại học Marconi là một trường đại học đẳng cấp thế giới tham gia vào nghiên cứu và đổi mới quốc tế quan trọng. Trường nhìn xa hơn môi trườ...