Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ifran, Maroc 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Ifran. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ifran đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Ifran. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ifran đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Inaugurated in 1995 by His Majesty King Hassan II and Crown Prince Abdallah bin Abdel-Aziz of Saudi Arabia, Al Akhawayn University redefines the classic American liberal arts educational experience at ... Đọc thêm

Inaugurated in 1995 by His Majesty King Hassan II and Crown Prince Abdallah bin Abdel-Aziz of Saudi Arabia, Al Akhawayn University redefines the classic American liberal arts educational experience at an affordable price on an architecturally stunning modern campus amidst the beauty of Morocco's Middle Atlas Mountains. Đọc ít hơn